Hardi is een merk van
Hardi

Spuitdoppen

HARDI levert een uitgebreid assortiment

 De spuitdop regelt:

  • De doorstroming (en als gevolg daarvan de dosering).  
  • Verdelingskwaliteit.  
  • Druppelspectrum en bedekking.   
  • Verdeling over het doeloppervlak.   
  • Vasthouding of -reflectie van druppels.   
  • De mate van drift en neerslaan bij meewind.

Kijk voor uitgebreide informatie op de HARDI nozzles micro site.

KLIK HIER

Lijst van driftarme doppen

Per 1 januari 2013 is de regelgeving van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv) opgenomen in het Activiteitenbesluit. De voorschriften ten aanzien van het verminderen van drift naar oppervlaktewater zijn zonder grote veranderingen opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Minder bestrijdingsmiddelen in de sloot was in 2000 bij inwerkingtreding van het Lotv één van de belangrijkste doelstellingen. Om dit doel te realiseren is een systeem bedacht van teeltvrije zones en spuitpakketten die gezamenlijk zorgen voor minder drift –verwaaiing van spuitvloeistof- naar het oppervlaktewater.

Wat betreft de lijst van driftarme doppen verwijzen wij u graag verder naar de website van Helpdeskwater.

Kik hier om deze lijst te bekijken.

AutoSelect: AUTOMATISCH EN VEILIG WISSELEN VAN DOPPEN

HARDI introduceerde in 2016 pneumatisch aangestuurde spuitdophouders, waarmee de bestuurder kan beslissen of hij wil wisselen tussen 2 doppen, of beide tegelijkertijd wil gebruiken. Op de kopakker of in gevoelige bufferzones kunt u bijvoorbeeld één driftreducerende dop gebruiken, en voor de rest van het veld een ”normale” spleetdop of LowDrift dop. In de flyer van AutoSelect, leest u alle voordelen op een rijtje. Geschikt voor alle HARDI veldspuiten Navigator, Commander en Alpha.

Flyer AutoSelect downloaden.

Homburg Holland levert de beste en meest geavanceerde precisielandbouwtechniek met name op het gebied van gewasbescherming, grondbewerking en zaaitechniek. Service en customer care zijn de keywords voor Homburg Holland. Homburg Holland is de wereldleider betreffende onderhoud van drainage systemen.

Deel deze pagina via

Blijf op de hoogte en volg ons op social media of schrijf u in voor de nieuwsbrief!