Hardi is een merk van
Hardi

Lijst van driftarme doppen

Per 1 januari 2013 is de regelgeving van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (Lotv) opgenomen in het Activiteitenbesluit. De voorschriften ten aanzien van het verminderen van drift naar oppervlaktewater zijn zonder grote veranderingen opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Minder bestrijdingsmiddelen in de sloot was in 2000 bij inwerkingtreding van het Lotv één van de belangrijkste doelstellingen. Om dit doel te realiseren is een systeem bedacht van teeltvrije zones en spuitpakketten die gezamenlijk zorgen voor minder drift –verwaaiing van spuitvloeistof- naar het oppervlaktewater.

Wat betreft de lijst van driftarme doppen verwijzen wij u graag verder naar de website van Helpdeskwater.

De complete lijst met driftarme spuitdoppen vindt u hier.

Homburg Holland levert de beste en meest geavanceerde precisielandbouwtechniek met name op het gebied van gewasbescherming, grondbewerking en zaaitechniek. Service en customer care zijn de keywords voor Homburg Holland. Homburg Holland is de wereldleider betreffende onderhoud van drainage systemen.

Deel deze pagina via